MENU

Installatie | Four crimes of future food production

Voor een expositie in het ministerie van Financiën in Den Haag over de Miljoenennota heb ik onderzoek gedaan naar de consequenties van ‘food crimes’ in de toekomst. De installatie bestaat uit 4 scenario’s die kunnen voorkomen in 2035, de crime scene layout van de installatie met diverse bewijsstukken voor elke ‘case’ laat het proces zien.

Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

– INSTAGRAM –